Ndertim Shtepie

Ndertim Shtepie

Jolaos Construction shpk realizon punime të të gjitha llojeve me produkte 100 per qind Gjermane dhe Italiane. Sot suksesi bazohet mbi zgjidhjet komplete që ndërthurin aspektet teknike dhe ekonomike, mbi sistemet dhe rrjetet, mbi kushtet e ndryshme të ndërtimin që duhen marrë në konsideratë, ndaj përmiresoni jetën tuaj!


Informacion për Projektin

Qëllimi i Projektit

Objektivi kryesor i Jolaos Construction është kryerja e punimeve me cilësi të lartë. Qëllimi i firmës në zbatimin e një projekti është, sigurimi i cilësisë së lartë të punimeve dhe përfundimi i tyre në kohën e kërkuar nga klientët.